Rodzaje odszkodowań

 

dszkodowanie to świadczenie jakie należy się poszkodowanemu od osoby, która wyrządziła szkody. Do najważniejszych rodzajów odszkodowań należą:

-odszkodowanie OC, czyli ubezpieczenie majątkowe mające na celu przejęcie na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód. Można je podzielić na obowiązkowe I dobrowolne.
-odszkodowanie AC, czyli autocasco. Jest to ubezpieczenie samochodu od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży.
-odszkodowanie od ubezpieczenia na życie. Jest wydawane rodzinie, co z samej nazwy mówi po śmierci ubezpieczonego.
-odszkodowania powypadkowe, czyli te które są związane z wypadkami danej osoby. Najczęściej pokrywają straty samego wypadku, chyba że osoba poszkodowana jest w ciężkim stanie i potrzebuje rehabilitacji, wtedy pieniądze z odszkodowania są przeznaczone właśnie na ten cel.

Odszkodowania dzielą się na kilka grup, tj.:

-szkoda osobowa, czyli wszelkiej maści uszkodzenia ciała, roztrój zdrowia, na pokrycie kosztów leczenia poszkodowanego, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za śmierć bliskich.
-szkoda rzeczowa, czyli odszkodowanie za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie samochodu, utraty motocykla i innych pojazdów, odszkodowanie OC i AC w wypadku kolizji drogowej, wypadku lub karambolu.
-szkoda w nieruchomości, czyli m.in. odszkodowanie za zniszczenie domu lub mieszkania, kradzież i uszkodzenie cennych rzeczy majątkowych.
-wypadek w pracy. W tym wypadku najlepiej zasięgnąć rady lekarza kiedy powinno się nam należeć odszkodowanie i ile może ono wynosić.
-odpowiedzialność profesjonalistów, czyli m.in. odpowiedzialność lekarzy i personelu medycznego, odpowiedzialność zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, adwokatów, komorników, notariuszy, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, architektów, inżynierów budownictwa, pośredników usług turystycznych.
-wypadek za granicą
-pozostałe szkody, czyli np. szkody w gospodarstwie rolnym, szkody łowieckie, szkody w podróży, utratę i zniszczenie bagażu, pobyt w szpitalu za granicą, szkody budowlane, szkody w działalności gospodarczej, szkody w transporcie przewoźników lub spedytorów.